Studera hur ljus påverkar pupillens ljusreflex i relation till ögonsjukdomar

Vår förmåga att se i olika ljusförhållanden och att ögat skyddas mot för starkt inkommande ljus kontrolleras till stor del av pupillens ljusreflex. Pupillen är öppningen i iris (regnbågshinnan), den muskel som kontrollerar ljusflödet till näthinnan och dess synceller. 

Denna studie syftar till att studera pupillens ljusreflex i relation till intraokulärt tryck med en möjlig koppling till glaukom, undersöka om människans iris direkt kan aktiveras av ljus, förfina pupillometer-mätningar för ögon-/sjukdomsdiagnostik, samt definiera molekylära mekanismer som styr pupillens ljusreflex. En upptäckt att ljus kan påverka människans iris och pupillrespons direkt, utan att involvera synnerven/hjärnan, vore ett paradigmskifte vad gäller kunskap om ögats anatomi och funktionalitet. 

Lena Gunhaga
Lena Gunhaga
Umeå universitet