Utvärdering av nya NAD-genererande läkemedel för att förhindra nervdegeneration och mitokondriedysfunktion

Glaukom är den främsta orsaken till irreversibel blindhet. Globalt påverkar sjukdomen 80 miljoner människor och bara i Sverige är 100 000-200 000 drabbade. Glaukom är kostsamt både för samhälle och individ och påverkar livskvaliteten för den drabbade. Patienter med glaukom drabbas av en gradvis nedbrytning av synnerven, oftast orsakad av högt ögontryck. Det finns metoder för att sänka ögontrycket hos glaukompatienter, men det finns ingen klinisk metod för att behandla en skadad synnerv. Terapeutiska strategier som riktar sig mot näthinnan och synnerven är av stort behov.  

Nervcellerna är beroende av metabolisk balans, därför kan fluktuationer leda till att nervcellerna blir känsligare för nedbrytning och andra stressorer (såsom högt ögontryck vid glaukom). Vårt forskningsprogram har identifierat metabolisk dysfunktion i näthinnan och synnerven hos experimentella glaukomdjur och humana glaukompatienter. Vi har upptäckt att en viktig molekyl, 'NAD', minskar i näthinnan och synnerven under glaukom. Användning av nikotinamid för att öka NAD förhindrar glaukom i djurmodeller (nikotinamid är en variant av vitamin B3). Nikotinamid är låg i blodet hos glaukompatienter och behandling med nikotinamid kan öka synfunktionen hos glaukompatienter. NAD-produktion är ett idealiskt mål för läkemedelsupptäckt för glaukom, och, vi har gjort många nya läkemedel för att rikta in samma processer. 

I detta forskningsförslag kommer vi att minska antalet möss och råttor som används för forskning. Vi kommer att använda nematodmask, C. elegans, för att utveckla protokoll för att förstå metabolisk och neuronal funktionsnedgång under glaukomrelaterade spänningar. Vi kommer att använda detta system för att testa nya NAD-producerande läkemedel utan användning av möss och råttor. Att identifiera framgångsmediciner kommer att göra det möjligt för oss att förfina den kemiska strukturen hos blyläkemedlen för att bättre utveckla framgångsrik terapi för glaukom. Vi kommer att minska antalet möss och råttor som används endast genom att använda de mest framgångsrika nya läkemedlen. Vi kommer att använda C. elegans för att testa läkemedeltoxicitet. Detta gör att vi kan förfina mus- och råttaexperiment genom att förvala de säkraste läkemedlen. Glaukom är inte den enda sjukdomen som har en metabolisk komponent. Likheterna mellan glaukom och andra vanliga åldersrelaterade neurodegenerativa sjukdomar har studerats, som Parkinson och Alzheimers. Det är därför rimligt att anta att upptäckter inom glaukom i detta projekt kan leda till behandling även för andra neurodegenerativa sjukdomar.

Pete Williams
Pete Williams
Karolinska Institutet