Blickstabiliserande ögonrörelser och deras roll vid förvärvade hjärnskador och sensoriska sjukdomar

Våra studier fokuserar på att identifiera sätt att mäta och följa upp tillstånd där synens förmåga att bearbeta rörelser på blivit förändrad, vilket är en vanlig konsekvens efter hjärnskakning eller sensoriska bortfall. De vanligaste symptomen när detta händer är yrsel, ostadighet och illamående. Hjärnan måste hela tiden jämföra signaler från olika delar av kroppen, såsom syn, inneröra, leder och muskler. Yrsel uppstår när hjärnan inte kan sammanställa dessa signaler på rätt sätt. Sådana upplevelser är vanliga och helt ofarliga, till exempel vid åksjuka, men många människor upplever liknande symptom i helt vanliga miljöer. Traumatiska hjärnskador, såsom hjärnskakningar, kan gör att hjärnans nätverk ändras, och det blir svårare att sammanställa all sensorisk information. Många blir överkänsliga för visuellt röriga miljöer och drabbas av vad man ibland kallar visuell yrsel, eller supermarket syndrome, eftersom yrsel uppstår i röriga matvaruaffärer. Även individer med andra skador på sina sensoriska system, ögon eller balansorganet, kan bli mer påverkade av visuellt röriga miljöer.

Yrsel är en subjektiv upplevelse som vi idag har mycket svårt att mäta om den inte uppstår på grund av sjukdomar i innerörat, vilket utgör ca. hälften av alla yrselfall på akuten. Inom vår forskning använder vi oss av ögonrörelseanalys för att visualisera hur hjärnan sammankopplar våra olika sinnen, med fokus på såkallade blickstabiliserande ögonrörelser. Dessa består i den optokinetiska reflexen som svarar på visuell rörelse, och den vestibulo-okulära reflexen som kompenserar för huvudrörelser. Genom att följa ögats små stabiliserande rörelser försöker vi bygga upp ett ramverk för hur man kan identifiera, diagnosticera, och rehabilitera yrsel och överkänslighet för rörelser, och bygga upp en tydligare bild av hur hjärnans förmåga att bearbeta sensoriska intryck ändras efter att den blivit skadad. Eftersom yrsel är ett komplext fenomen hoppas vi utveckla vår metod på ett sådan sätt att den effektivt kan komma sjukvården till gagn, och bidra till bättre vård för en stor grupp patienter.

Tobias Wibble
Tobias Wibble
Karolinska Institutet