Smart navigationshjälpmedel för synskadade

Enligt Synskadade riksförbundet (SRF) uppgår antalet synskadade i Sverige till ca. 100 000 personer. Människor med grov synnedsättning är ofta i behov av hjälpmedel för att orientera sig. Den vita käppen är ett hjälpmedel som den synnedsatta använder för att orientera sig och undvika hinder på vägen. Den vita käppen är ett praktiskt och tryggt verktyg fast kommer med vissa begränsningar. Käppen kräver på kontinuerlig handrörelse av användaren; den är ungefär en meter lång och kan inte ge information om objekt som ligger längre bort. Dessutom är käppen ett passivt hjälpmedel och kan inte aktivt navigera användaren till en önskad adress.

Syftet med detta projekt är att skapa ett smart och diskret navigationshjälpmedel som en komplettering till vita käppen för synskadade. Systemet baseras på lasersensorer och en haptisk återkoppling som m.h.a vibratorer kartlägger omgivningen och hjälper individen att ta sig till en önskad adress.

Detta förslagna system har två innovativa egenskaper: 1) Det kan avkoda flera objekt i synfältet samtdigit och skapa en relatid bild av omgivningne, 2) Kommunikationen mellan sensormodulen och haptiskmodulen skulle ske helt trådlöst (m.h.a Bluetoth teknologin) vilket ger mycket frihet till användaren igenom att tillåta användaren att lägga haptiskmodulen (vibratorer) under sina kläder direkt mot huden medan lasersensorerna sitter på bältets utsidan. 

Amin Saremi
Amin Saremi
Umeå universitet