Studier av ögats kärlträd

Ögat får näring och syre via flera unika blodkärlsnätverk som alla är perfekt organiserade för att syncellerna i näthinnan ska producera en skarp bild. Flera ögonsjukdomar orsakas av att blodkärlen förgrenar sig okontrollerat och växer in i områden där de normalt inte ska finnas. Blodkärlen kan även läcka eller till och med brista, vilket kan skapa ödem med allvarlig synpåverkan. Detta kan ske hos för tidigt födda barn eller som en komplikation av diabetes, men också som en konsekvens av åldrande. Dessa typer av kärlförändringar är vanliga orsaker till nedsatt syn.

Samspelet mellan ögats olika celler och blodkärlen påverkas av en mängd olika signalsystem. Ett av dem inkluderar VEGF, som stimulerar kärltillväxt och genomsläpplighet, och som man framgångsrikt hämmar i behandling av viss ögonsjukdom. Många kärlrelaterade sjukdomar saknar dock bra behandling. För att förbättra och ta fram ny terapi studerar vi möss som på grund av genetiska modifikationer, speciell diet, eller annan behandling, utvecklar ögonsjukdom som är mycket lik den i människa. I dessa sjukdomsmodeller kan vi i mycket hög detalj följa hur ögats struktur förändras. Vanligen analyseras ögats olika delar enskilt vilket gör det svårt att få en helhetsbild av sjukdomen. Vi har därför utvecklat tekniker som gör det möjligt att skapa tredimensionella bilder av hela ögat med stor detaljrikedom. Detta görs med så kallad ljusskiktsmikroskopi (Light sheet microscopy), något som kräver att vävnaden först görs fullständigt genomskinlig. Vi ser nu detaljer i sitt sammanhang, på ett sätt som tidigare var mycket svårt. Vi fortsätter att förbättra tekniken för att fördjupa kunskapen om ögats utveckling och patologi.

Sjukdomen Persistent Fetal Vasculature (PFV) som står för cirka 5% av blindhet hos barn, orsakas av att speciella embryonala blodkärl, som normalt tillbakabildas innan födseln, i stället kvarstår. Kunskapen kring detta är begränsad men vii har nyligen sett att en specifik gen verkar spela en nyckelroll i den normala tillbakabildningen och därmed möjligen i PFV. Utslagning av genen i möss fungerar i och med det som en sjukdomsmodell där vi kan undersöka möjligheten att påskynda tillbakabildningen genom att behandla med droger som påverkar den defekta signaleringen. Vi kommer att undersöka flera droger och analysera detta komplexa nätverk genom nya avbildningstekniker i 3D. Vi utvärderar i första hand droger som används i kliniken för andra ändamål, vilket påskyndar möjlig behandling av patienter med kärlrelaterad ögonsjukdom.

Lars Jakobsson
Lars Jakobsson
Karolinska Institutet