Utveckling av nya avbildningstekniker för tumörkirurgi i ögonregionen

För att hudtransplantat och lambåer som används vid rekonstruktiv ögonplastikkirurgi ska kunna överleva är det av yttersta vikt med ett adekvat blodflöde och god syresättning. Detta till trots baseras de flesta kliniska tumregler för hur de ska utformas på gamla observationer och trossatser, och inte på vetenskaplig grund. Idag finns moderna, icke-invasiva tekniker som möjliggör perfusions-montering vid operation.

Vår forskargrupp är ensamma i världen om att undersöka blodperfusion och syresättning vid rekonstruktiv tumörkirurgi i ögonområdet. Vi har implementerat laser specle contrast imaging och för att mäta blodcirkulationen och utvecklat hyperspektral avbildning för att mäta syresättningen non-invasivt.

Vi har kunnat konstatera att ögonlock tål helt andra nivåer av syre- och näringsbrist än man tidigare har trott. Ögonlocken skulle därigenom vara mer tillåtande för radikal kirurgi med vävnadstransplantation än andra delar av kroppen. Syftet med det aktuella protetik är att optimera den ögonnära rekonstruktiva kirurgin genom djupgående kunskap om hur perfusionen och syresättningen påverkas vid kirurgi.

Malin Malmsjö
Malin Malmsjö
Lunds universitet