Blood components and angiogenic factors for prediction, prevention and treatment of Retinopathy of Prematurity

Barn som föds för tidigt kan drabbas av en synhotande ögonsjukdomen som kallas för prematuritets retinopati (ROP). Vid ROP utvecklas inte barnets näthinna normalt vilket i värsta fall kan leda till näthinnavslossning och att barnet mister synen. De barn som utvecklar svår ROP lider ofta brist på röda blodkroppar och blodplättar som transporterar syre och tillväxtfaktorer till näthinnan. Fettsyror som Omega 3 och Omega 6 är också viktiga för att barnets näthinna skall utvecklas normalt.

I ett försök att förhindra svår ROP har vi genomfördes en studie där hälften av 210 för tidigt födda barn i Göteborg, Lund och Stockholm fick ett tillskott av Omega 3 och Omega 6 under sin första levnadstid. Hos de barn som fått tillskottet av Omega 3 och Omega 6 minskade risken att få svår ROP med 50%. Varför ROP sjukdomen minskade så dramatiskt av fettsyra tillskottet vet vi forskare inte ännu. Men vi tror att barnets blodkroppar kan ha påverkats gynnsamt av Omega 3 och Omega 6 tillskottet. Nivåerna av fettsyror verkar tätt sammankopplat med hur barnets blodkroppar fungerar och hur väl de kan transportera viktiga faktorer och näringsämnen till näthinna. Vi vill nu studera detta samband ytterligare och kommer att i detalj analysera barnets blodkroppar och se hur de fungerar i förhållande till ROP sjukdomens utveckling.

Vi hoppas att vår studie kommer att vara till nytta inför framtida studier där man undersöker möjligheten att förebygga ROP sjukdom genom att minimera barnets blodbrist och optimera blodkropparas funktion.

Pia Lundgren
Pia Lundgren
Göteborgs universitet