Idrottsrelaterade ögonskador från padel

Ögonskador i samband med utövande av sport är inte ovanligt. Oftast är skadorna lindriga och ger inte bestående besvär. I andra fall krävs dock kirurgi eller medicinsk behandling för att återställa synen. Svårare skador kan medföra bestående synnedsättning eller blindhet. Vissa sporter innebär betydligt högre risk än andra. Padel är en snabbt växande racketsport i Sverige. Flera ögonkliniker i landet vittnar också om att sporten blivit en allt vanligare orsak till ögonskador. 

Den aktuella studien skall analysera hur stor andel av idrottsrelaterade ögonskador idag som orsakas av padel, vilka medicinska komplikationer som följer och om idrotten har en särskilt hög risk för ögonskador. Studiegruppen är individer inom Region Jönköpings län som sökt ögonsjukvård för idrottsrelaterade ögonskador under de senaste 5 åren. Kunskap om ögonskador vid padel är en avgörande komponent för eventuella framtida rekommendationer om skyddsglas.

Tomas Bro
Tomas Bro
Höglandssjukhuset i Eksjö