Ögats bildkvalitet och myopikontroll hos barn

Det övergripande syftet med denna forskning är att minska barnmyopin genom att utveckla instrumentering och rutiner för att i ett tidigt stadium hitta barn som riskerar att utveckla kraftig närsynthet och ge en individanpassad behandling. Projektet är en klinisk studie på närsynta barn i åldrarna 6-12 år och utförs i nära samarbete mellan gruppen för Visuell Optik vid KTH och ögonläkare, optiker och ortoptister vid Karolinska Institutet.

Förekomsten av myopi (närsynthet) ökar snabbt över hela den industrialiserade världen. Ökad barnmyopi är inte bara negativt för ekonomin, det är även en riskfaktor för flera allvarliga ögonsjukdomar. Ofta nämns närarbete som en förklaring till ökningen, men den bakomliggande mekanismen är okänd. Ännu så länge finns det ingen effektiv behandling för att stoppa myopiutvecklingen, men den mest lovande tekniken är att manipulera ögats optiska kvalitet i det perifera synfältet genom specialdesignade glasögon (DIMS) och stabila kontaktlinser för nattbruk (OKL). 

Forskningsprojektet har som mål att besvara tre frågeställningar: 

1) Är myopibehandling med DIMS och OKL lika effektiv i att bromsa utvecklingen av närsynthet? Barnen kommer delas in i grupper som får olika myopibehandlingar. 

2) Hur påverkar DIMS och OKL den perifera optiska bilden och ögats dynamik vid närarbete? För att kunna identifiera och utvärdera möjliga biomarkörer och behandlingsparametrar kommer en nyutvecklad flerkanals-vågfrontssensor, som registrerar den centrala och den perifera bildkvalitén simultant i realtid, att användas inom projektet.

3) Finns det optiska biomarkörer som gör det möjligt att förutsäga vilken behandling som är mest effektiv för det individuella ögat? Barnens synutveckling kommer att följas under 18 månader så att vi kan analysera tidsförloppet för ögats tillväxt och effekten av myopibehandlingen.

Linda Lundström
Linda Lundström
KTH