Perfusionsmonitorering och effekter av kärlsammandragande läkemedel vid ögonplastikkirurgi

Inom området ögonplastik och orbitakirurgi opererar, behandlar och återställer vi ögonlock och ögonhålor som drabbats av tumörer, skador eller andra sjukliga förändringar. Stor vikt läggs vid att man efter operationen eller behandlingen inte bara ska ha ett fungerande ögonlock, som skyddar ögat, utan att det även utseendemässigt ser så normalt ut som möjligt.  

Mycket av den kunskap vi har bygger endast på klinisk erfarenhet då metoder för att vetenskapligt studera våra operationer och behandlingar saknats. Under senare år har dock tekniken utvecklats så att vi i nu har möjlighet att med icke-invasiva metoder studera behandlingseffekter och läkningsförlopp vid ögonplastik och orbitakirurgi. I detta projekt, som är ett samarbete mellan Sankt Eriks Ögonsjukhus och Ögonkliniken vid Lunds universitetssjukhus, kommer i fyra olika projekt följande frågor att studeras: 

  • Hur blodflödet påverkas vid en blefarotomi? Detta är en operation för att sänka övre ögonlocket och innebär att man delar nästan hela locket horisontellt. Studien kommer att ge kunskap om hur ögonlocket läker och hur blodflödet återställs vilket hjälper oss att i framtiden utveckla våra operationsmetoder. 

  • Hur temperaturen vid frysbehandling påverkas av adrenalintillsats i lokalbedövningen vid behandling av aktinisk keratos som är en ytlig hudförändring? Undersökningen kommer ge kunskap om adrenalintillsats är en nödvändighet vid frysbehandling för att uppnå god behandlingseffekt. 

  • Hur temperaturen vid frysbehandling av basaliom påverkas av adrenalintillsats i lokalbedövningen? Här studeras en mer djupgående förändring än i föregående undersökning och även denna studie kommer ge kunskap om adrenalinets nödvändighet för god behandlingseffekt. 

  • Om blödningsmängden påverkas vid mediala orbitala dekompressioner om man lägger in kärlsammandragande läkemedel i näsan på patienten? Medial dekompression görs för att avlasta synnerven eller skapa mer plats i ögonhålan vid endokrin oftalmopati. Kunskap om åtgärder som skulle kunna minska blödningsmängden kan bidra till säkrare och snabbare operationer och minskad risk för allvarliga komplikationer. 

 

 

 

FOTO: De inblandade forskarna i projektet, från vänster: Elin Bohman, Eva Dafgård Kopp och Anna Wiktorin.

Eva Dafgård Kopp
Eva Dafgård Kopp
Karolinska Institutet