Ögonmusklernas molekylära uppbyggnad

Projektets huvudsyfte är att mycket noggrant karakterisera ögonmusklerna på cell- och molekylnivå för att få fördjupade kunskaper om deras unika funktionella egenskaper, deras svar vid skelningskirurgi och deras speciella motståndskraft mot livshotande muskeldystrofier.

Fördjupade kunskaper om ögonmusklernas uppbyggnad, på cell- och molekylnivå är nödvändiga för att bättre förstå dessa musklers funktionella egenskaper, svar vid skelningsoperationer och deras motståndskraft vid muskeldystrofier.

Vi använder oss av gensaxen (CRISPR/Cas9) och zebrafisk som modell för att studera cellskelettet, därutöver humana muskelprov som vi analyserar med hjälp av kraftfulla tekniker. Vi kombinerar analyser av genuttryck med muskelvävnadens funktion och uppbyggnad. Därmed åstadkoms en mycket noggrann karakterisering av ögonmusklerna, som ger möjlighet att förstå dessa muskler. Målet är att få ledtrådar som slutligen kan leda fram till utvecklingen av nya behandlingsstrategier för skelning och för muskeldystrofier, som är dödliga sjukdomar där vi idag saknar effektiva behandlingar.

Fatima Pedrosa Domellöf
Fatima Pedrosa Domellöf
Umeå universitet