Utveckling av ett öppet tillgängligt verktyg baserat på artificiell intelligens för bedömning av födelsemärken i ögonbotten

Fyra till sju procent av den vuxna befolkningen har födelsemärken i ögonbotten. De allra flesta av dessa är helt godartade och endast en mycket liten andel utvecklas till en farlig tumör. Det kan vara svårt för ögonläkare att skilja farliga och ofarliga förändringar åt på ett tidigt stadium.

Återkommande kontroller av födelsemärken tar stora resurser i anspråk, och kan dessutom leda till oro hos patienter och anhöriga. I detta forskningsprojekt vill vi därför utveckla ett verktyg för bedömning av födelsemärken i ögonbotten, baserat på artificiell intelligens. Verktyget ska hjälpa oss och våra kollegor att analysera ögonbottenbilder, bedöma risker och ge oss information om hur ofta födelsemärket bör kontrolleras.

När projektet är klart vill vi erbjuda detta verktyg som ett stöd till kollegor i både Sverige och omvärlden. I takt med att verktyget används och fler bilder analyseras kommer det dessutom gradvis få allt högre precision i sina bedömningar. Vi hoppas att projektet ska leda till stor nytta.

Gustav Stålhammar
Gustav Stålhammar
Karolinska Institutet