RISC- Retinal imaging study of children

Utöver barnmisshandel kan flera olika typer av sjukdomar och skador orsaka ögonbottenblödningar hos barn. I samband med utredningar för misstänkt barnmisshandel uppstår dock inte sällan andra förslag på sådana orsaker än de som redan är kända genom vetenskapliga studier och tidigare erfarenheter. För att man skall göra korrekta medicinska utredningar av barnen och för att man skall kunna ge domstolar ett korrekt underlag att döma i de fall som går till rättegång, behövs utökad kunskap om när ögonbottenblödningar egentligen kan uppstå och om utseendet skiljer sig åt mellan de olika orsakerna. 

För att undersöka denna fråga skall vi under tre års tid undersöka ögonen på barn som vårdas för allvarliga neurologiska sjukdomar, barn som inkommer till akuten i samband med olika former av skador och olyckor, samt barn som undersöks på grund av ett snabbt ökande huvudomfång. Det är numera möjligt att ögonbottenfotografera barn med en handhållen kamera som kan ta bilder över ögonbotten när barnet är vaket. Vi räknar med att undersöka ca 1000 barn under de kommande åren. Detta kommer ge ett tillräckligt stort underlag för att klargöra när ögonbottenblödningar förekommer och hur de ser ut vid de olika orsakerna.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Astrid Lindgrens barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus. En ökad kunskap om ögonbottenblödningar hos barn kommer förhoppningsvis leda till ett förbättrat medicinskt omhändertagande av barnet, och en mer robust kunskap som underlag för beslut i domstolar. Dessa beslut får långtgående konsekvenser för både barnet och deras familjer.

HannaMaria Öhnell
HannaMaria Öhnell
Lunds universitet