Studier av akantamöbakeratit i Sverige och Norden, förekomst, handläggning, fenotyp och genotyp

Infektioner i hornhinnan, infektiösa keratiter, orsakas oftast av bakterier och virus mer sällan av svamp. Än mer ovanligt är Akantamöbaorsakad keratit. Akantamöba är en fritt levande amöba som finns i jord och vatten över hela världen. Akantamöbakeratit kan likna andra, mer vanliga tillstånd och det tar ofta lång tid tills diagnosen säkerställs. Infektionen är ofta terapiresistent och kräver långvarig behandling med ögondroppar. Ögondropparna är retande och ger många gånger biverkningar. Inte sällan krävs även kirurgiska ingrepp. Trots behandling får många av de drabbade bestående synpåverkan. Vid oklara keratiter väcks misstanken om akantamöba långt oftare än diagnosen ställs. Det gör att det även behövs bättre metoder att utesluta akantamöba för att patienter ska slippa onödig provtagning och felaktig behandling. 

I Sverige är keratit orsakad av akantamöba ovanligt men aktuella data saknas över förekomsten. Genom en granskning av ögonjournalerna för alla patienter provtagna för akantamöbakeratit i Sverige är målet att identifiera samtliga svenska fall och få en klar bild av hur vanlig infektionen är. Genom journalgranskning kommer riskfaktorer, diagnostiska metoder, sjukdomsförlopp, behandling och konsekvenser av infektionen för patienternas syn att studeras. 

I Danmark har man på senare år sett en kraftig uppgång av antalet fall och i samarbete med övriga nordiska länder studeras förekomsten i de olika länderna 2009 till 2019 samt om handläggningen av infektionen skiljer sig mellan länderna. 

Det förekommer olika typer av akantamöba med olika genuppsättningar. Genom att bestämma genotypen hos de positiva fallen vill vi studera om denna har någon påverkan på hur allvarlig infektionen blir och hur bra patienterna svarar på behandlingen.

Per Montan
Per Montan
Karolinska Institutet