NAD-metabolism som mål för neuroskydd vid åldersrelaterad oftalmiska och neurodegenerativa sjukdomar

2,2 miljarder människor lever med synnedsättning eller blindhet över hela världen. Glaukom är idag den främsta orsaken till irreversibel blindhet och globalt påverkar sjukdomen 80 miljoner människor och i Sverige är 100 000–200 000 drabbade. Glaukom är kostsamt både för samhälle och individ och påverkar livskvaliteten för den drabbade. Patienter med glaukom drabbas av en gradvis nedbrytning av synnerven som oftast är orsakad av högt ögontryck. Det finns metoder för att sänka ögontrycket hos glaukompatienter, men det finns ingen klinisk metod för att behandla en skadad synnerv. Det finns därför ett stort behov strategier/behandlingar som riktar sig mot näthinnan och synnerven.

Nervcellerna är beroende av metabolisk balans, och därför kan fluktuationer leda till att nervcellerna blir känsligare för nedbrytning och andra stressorer (såsom högt ögontryck vid glaukom). Vårt forskningsprogram har identifierat metabolisk dysfunktion i näthinnan och synnerven hos såväl djurmodeller som humana glaukompatienter. Vi har upptäckt att en viktig molekyl, 'NAD', minskar i näthinnan och synnerven under glaukom, och att tillskott av nikotinamid för att öka NAD förhindrar glaukom i djurmodeller (nikotinamid är en variant av vitamin B3). Nivån av Nikotinamid är låg i blodet hos glaukompatienter och behandling med nikotinamid kan öka synfunktionen hos glaukompatienter. NAD-produktion är ett idealiskt mål för ett nytt läkemedel för glaukom, och, vi har tidigare gjort många nya läkemedel för att rikta in på samma processer.

Målet med detta Ögonfonden-forskningsprogram är att utveckla kliniskt översättbara neuroprotektiva strategier/behandlingar för glaukom och andra oftalmiska neurodegenerativa sjukdomar genom att fokusera på bioenergetiska brister och NAD-metabolism. Mitt team kommer att använda omics-teknologier, superupplösningsmikroskopi, kliniska prover från djur och människor och modern läkemedelsdesign för att utveckla nya kliniskt translationella neuroprotektiva strategier.

Pete Williams
Pete Williams
Karolinska Institutet