Avancerad crosslinking för behandling av keratokonus

 

I vårt forskningsprojekt arbetar vi för att förbättra diagnostik och behandling för hornhinnesjukdomen keratokonus.

Hornhinnesjukdomen keratokonus börjar vanligen i tonåren och drabbar > 1/1000. Keratokonus leder till förtunning, försvagning och toppighet i hornhinnan, uttalade brytningsfel och nedsatt syn. Obehandlad leder keratokonus till en livslångt försämrad synkvalitet med stor påverkan på livskvalitet och viktiga saker i livet som t.ex. yrkesval. Med corneal crosslinking (CXL) förstärks den försvagade hornhinnan med riboflavin och UV-ljus, och sjukdomens förlopp hejdas.

Vid mer avancerad keratokonus är denna bromsande behandling ofta otillräcklig, varför vi i vår forskning utvärderat en individualiserad form av CXL (Photorefractive Intrastromal Crosslinking, PiXL). Vid PiXL belyses vissa delar av hornhinnan mer och andra mindre, vilket normaliserar hornhinnans form och förbättrar synen.

Vi har även studerat effekten av hög syrekoncentration vid CXL-behandlingen och effekten av behandling utan avlägsnande av hornhinnas ytskikt (epi-on PiXL). Detta ger snabbare läkning och mindre smärta/obehag efter behandlingen, utan att behandlingseffekten påverkas negativt.

I en pågående delstudie använder vi s.k. Brillouin-spektroskopi för att kartlägga hornhinnans mekaniska stabilitet, först hos friska forskningspersoner, därefter hos personer med keratokonus före och efter CXL. Målsättningen är att kunna förstå vilka katratokonuspatienter som behöver behandling och vilka som har en tillräckligt stabil hornhinna även utan CXL. Vi ska också använda Brillouin-spektroskopi för att mäta den stabiliserande effekten av CXL, vilket inte varit möjligt tidigare.

Keratokonus drabbar unga friska människor, och utan bra behandling får sjukdomen ofta stora konsekvenser för de drabbade. Vår forskning har redan lett till förbättrad behandling för personer med keratokonus, och vi hoppas kunna ytterligare förbättra både diagnostik, behandling och uppföljning i framtiden.

 

Anders Behndig, Sofie Elving, Anneli Fredriksson, Jeannette Beckman Renman

Institutionen för klinisk vetenskap / oftalmiatrik, Umeå Universitet

 

Anders Behndig
Anders Behndig
Umeå universitet