Leverans av NAD-genererande läkemedel med nanopartiklar för behandling av glaukom

Vårt forskningsprojekt tar sig an den betydande utmaningen att förbättra behandlingen av glaukom, en sjukdom som påverkar 76 miljoner människor världen över och är en ledande orsak till ofrånkomlig blindhet. De nuvarande behandlingsmetoderna begränsas av låg biotillgänglighet och besväret med frekvent dosering. Men vår labs banbrytande expertis inom flammenteknik har öppnat upp spännande möjligheter för nanoskala läkemedelsleveranssystem som kan revolutionera glaukombehandling.

Vi har framgångsrikt utvecklat en toppmodern experimentell protokoll för att ladda kalciumfosfatnanopartiklar med både små molekyler och biologiska läkemedel, vilket har resulterat i anmärkningsvärt höga läkemedelsbelastningsvärden. Detta genombrott tyder på att våra med flamma tillverkade nanobärare har potentialen att väsentligt förbättra terapeutiska resultat genom att leverera läkemedel i höga koncentrationer precis till det drabbade området.

Vår arbetsplan för detta projekt är tredelad: (i) Rationell konstruktion: Vi kommer att använda flamspraypyrolys för att designa biokompatibla nanobärare skräddarsydda för glaukombehandling. Dessa nanobärare kommer att finjusteras för att säkerställa att de är säkra och effektiva för att leverera läkemedel till ögat. (ii) Innovativ läkemedelslastning: Vi kommer att ladda dessa nanobärare med nya små molekyler som är utformade för att öka NAD-generationen. Detta tillvägagångssätt kan erbjuda en unik möjlighet att bevara retinala ganglieceller, vilket är en kritisk aspekt av glaukombehandling. (iii) In Vivo-utvärdering: För att säkerställa praktiskhet och effektivitet för våra nanoläkemedelsleveranssystem kommer vi att rigoröst testa dem in vivo och efterlikna verkliga förhållanden.

Betydelsen av vår forskning ligger i potentialen att omvandla glaukombehandling. Våra läkemedelsleveranssystem baserade på nanopartiklar med höga läkemedelsbelastningsvärden erbjuder en lovande lösning för långsiktig läkemedelsadministrering och väsentligt förbättrad biotillgänglighet. Denna innovation kan leda till mer effektiva och användarvänliga terapier, minska den ekonomiska och hälsomässiga bördan av glaukom och i slutändan förhindra ofrånkomlig blindhet. Vårt projekt representerar ett avgörande steg mot en ljusare framtid för personer som lider av denna handikappande tillstånd.

 

På bilden: Georgios Sotiriou och medforskare Vasiliki Tsikourkitoudi.

Georgios Sotiriou
Georgios Sotiriou
Karolinska Institutet