Utveckling av metoder för bildanalys av näthinnan

Utvärdering av näthinnans strukturer med hjälp av optisk koherenstomografi (OCT) har blivit en av de viktigaste metoderna i undersökning av patienter med olika näthinnesjukdomar. Den senaste utveckling inom denna teknik ger oss bättre bildkvalité och möjlighet för att avbilda större delar av näthinnan. OCT-angiografi (OCTA) är en relativt ny teknik som möjliggör icke-invasiv avbildning av näthinnans kärlstruktur. 

Detta projekt syftar till att utveckla exakta och tillförlitliga kvantitativa mätningar för att analysera OCT och OCTA bilder. Att integrera de kvantitativa mätvärdena från de olika avbildningsmoderna kan effektivisera uppföljning men även förbättra diagnostisering av olika ögonsjukdomar. Detta kan i sin tur hjälpa oss att få bättre förståelse om den strukturella-funktionella korrelationen i olika stadie av sjukdomsförloppet. Vidare kan detta vara till stor hjälp vid utvärdering av olika behandlingar. De utvecklade metoderna kan också vara användbara vid evaluering av förändringar av näthinnasstrukturer i neurologiska sjukdomar.  

Abinaya Priya Venkataraman
Abinaya Priya Venkataraman
Karolinska Institutet