Att utvärdera choroidala blodflödet medels OCT-A vid uveiter

Uveiter är inflammationer inuti ögat (regnbågshinnan och åderhinnan) som kan komma plötsligt med värk och ljuskänslighet, eller smygande över veckor och månader med tilltagande synförsämring i ena eller båda ögonen. Sjukdomen kan pågå i årtionden.

Svullnad i gula fläcken (makulaödem) är en vanlig komplikation till inflammationen och den står för 40% av den permanenta synförlusten hos uveitpatienterna.

Makulaödem kan påvisas med tjockleksmätning med vissa ljusvåglängder liknande ultraljud kallat OCT (Optical Coherence Tompgraphy). Mätningen visar också utseendet på makulaödemet. Vid fluoresceinangiografi kan man vid makulaödem genom att spruta ett gult färgämne i blodet se om kärlen läcker och se på vilket sätt de läcker och hur mycket. Man kan dock inte se i vilket kärllager i näthinnan som läckaget finns och ej heller få ett siffervärde på läckaget.

OCTA (A för Angiography) är en ny teknik som genom att kombinera OCT med dopplerteknik kan mäta blodflödet i näthinnans olika kärllager och ge ett siffervärde. Man kan då också mäta blodflödet i den underliggande åderhinnan, som står för den största delen av näthinnans försörjning av näring och syre.

Vid fluoresceinangiografi har diabetiskt maculaödem och uveitödem liknande utseende. Jämför man däremot utseendet på makulaödem vid OCT A undersökning så skiljer sig dessa åt. Likaså skiljer sig påverkan på synskärpan. Frågan är varför vi ser denna diskrepans mellan de båda sjukdomarna. Är det så att det är olika mekanismer som gör att de olika makulaödemen uppstår? Vi har vid våra studier förvånande funnit att även blodflödet i åderhinnan är påverkat vid uvetimakulaödem, vilket man tidigare inte har visat.

Genom att mäta och studera blodflödet i näthinnans olika lager samt åderhinnans lager vill vi utröna om detta kan leda till en bättre förståelse för makulaödemets uppkomst och läkning vid uveit. Vi letar också efter prognostiska faktorer för en förbättrad behandling av denna sjukdom som ofta leder till permanent synnedsättning.

Monica Lövestam Adrian
Monica Lövestam Adrian
Lunds universitet