NXNL1-kodade proteiner i behandlingen av retinitis pigmentosa: Att slå två flugor i en smäll

Retinitis pigmentosa (RP), en ärftlig ögonsjukdom som påverkar över en miljon människor globalt, kännetecknas av en progressiv förlust av både stav- och tappfotoreceptorer i näthinnan. Även om RP uppstår på grund av olika genetiska mutationer, framträder ett gemensamt mönster: konernas död inträffar alltid före stavarna. Mysteriet avslöjades genom upptäckten av NXNL1-genen, som kodar för två olika proteiner: RdCVF (stav-avlett konöverlevnadsfaktor) och RdCVFL (L för lång). Dessa proteiner, även om de skiljer sig i struktur och funktion, har potentialen att omdefiniera berättelsen om RP.

RdCVF, utsöndrat av stavar, främjar överlevnaden av koner genom att möjliggöra en ökad upptagning av glukos, vilket bevarar deras vitalitet och funktion. Å andra sidan fungerar RdCVFL, med sin thioredoxin-liknande struktur, som en beskyddare mot oxidativ stress och skyddar fotoreceptorer mot de skadliga effekterna av syre och ljus. Dessutom kan den långa formen av proteinet, RdCVFL, hjälpa proteiner som produceras i fotoreceptorerna att vikas korrekt så att de kan utföra sina funktioner.

Denna studie är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Institut de la Vision, en ledande institution inom ögonsjukdomar i Frankrike. Vår forskning ger sig ut på en resa för att avslöja de komplexa mekanismer som regleras av NXNL1-genen och dess kodade proteiner. Genom att analysera deras roller inom metabola reglering och redoxbalans strävar vi efter att banar väg för avancerade genteknikmetoder för att behandla RP.

Xiaoyuan Ren
Xiaoyuan Ren
Karolinska Institutet