Långtidsuppföljning vid kirurgi av lamellära makulahål. En retrospektiv konsekutiv studie av operationer mellan 2013-2019

Gula fläcken (makula) är det område, centralt i ögats näthinna, som är viktigast för den skarpa synen både på långt och nära håll.

Flera sjukdomar kan drabba detta område med svår synnedsättning som följd. En del av dessa lite vanligare sjukdomar kan behandlas med laser, ögoninjektioner (anti VEGF) eller mediciner (ögondroppar). 

Det finns emellertid flera sjukdomar som kräver avancerade kirurgiska ingrepp för att stoppa eller förbättra synfunktionen.

En sådan sjukdom är lamellärt makulahål. Vid denna sjukdom utvecklas grava förändringar i gula fläckens utseende och även skador på synsinnescellerna.

Följden av detta blir synförsämring samt ibland även bildförvrängning med att raka linjer upplevs krokiga.

Sjukdomen beskrevs först som makulahål i mikroskopet men i och med att ny bildteknik (OCT) utvecklades förstod man mer om mekanism och sjukdomsförloppet vid detta tillstånd som man senare namngav som lamellärt hål till skillnad mot vanligt makulahål. För 15 år sedan började man operera i syfte att påverka sjukdomsförloppet i gynnsam riktning. På grund av operationskomplikationer samt tveksamma synresultat råder det fortfarande osäkerhet bland ögonkirurger om nyttan med ingrepp vid detta tillstånd, detta till trots att det finns rapporter om positiva resultat. 

Ögonkliniken i Örebro genomför nu en långtidsuppföljning av 63 patienter där operationer av lamellära makulahål genomförts mellan 2013-2019. Vi följer upp hur synen påverkats av operationen efter längre tid (upp till 10 år) samt granskar risken för och typen av komplikationer som följd av ingreppet.

Forskningen kring detta skall förhoppningsvis ge oss ökad kunskap om och kring möjligheten för framgångsrik diagnostik och behandling. 

Studien är godkänd av etisk kommitté och vi planerar starta under 2023.

Sven Crafoord
Sven Crafoord
Örebro universitet