Humana retinala organoider för analys och utvärdering av behandling av barnögoncancern retinoblastom och andra retinala patologier

I studien använder vi retinala organoider för att studera retinoblastom. Retinoblastom är en ovanlig ögoncancer hos barn. Eftersom cancern är mycket allvarlig om den lämnas obehandlad är det viktigt att cancern upptäcks och behandlas i tid. Det är då god prognos och det är få barn som dör pga retinoblastom i Sverige och i länder med en utvecklad barnsjukvård. Synen drabbas däremot ofta både av cancern och av behandlingen.

Vi vet genom bla studier stödda av Ögonfonden att cancern börjar i näthinnans fotoreceptorer, de sk tapparna. Forskningen har också visat att tapparna är speciella i att de under slutet av sin bildningsfas är extra känsliga och benägna att just utveckla retinoblastom. De stannar av i sin utveckling och tillväxt innan de fortsätter och övergår till mogna och funktionella tappar och detta är troligen en del av varför just tapparna drabbas av sjukdom.

Med hjälp av retinala organoiderna kan vi studera hur mänskliga näthinnan utvecklas och hur tappar bildas och mognar. Vi inducera bildningen av retinoblastom i organoider som är mini-organ framställda från stamceller. Retinala organoider är ”mini-ögon” som består av näthinna. Nya resultat visar att det kan finnas olika typer av retinoblastom och med hjälp av organoiderna kan vi efterlikna och studera typ 2 retinoblastom. Baserat på våra studier av denna cancertyp har vi identifierat processer som är viktiga för cancertillväxten.

Vi använder organoiderna för att testa ny behandling mot cancercellerna samtidigt som vi studerar negativa effekter på den normala näthinnan för att kunna slå specifikt mot cancern utan att de normala tapparna samtidigt skadas. Organoiderna erbjuder möjligheter att studera hur tapparnas specifika egenskaper bidrar till annan utveckling av sjukdom i fotoreceptorer.

Finn Hallböök
Finn Hallböök
Uppsala universitet