Studier av kärlrelaterad ögonsjukdom – att klarsynt se helheten

I ögat finns flera olika blodkärlsnätverk som levererar syre och näring till de specifika delarna. Även om blodkärlen är avgörande för ögats funktion kan de samtidigt, om de inte beter sig normalt, orsaka ögonsjukdomar såsom prematuritetsretinopati, åldersrelaterad makuladegeneration och diabetisk retinopati. I dessa fall växer kärlen ofta okontrollerat, läcker eller blöder vilket ger upphov till svullnad och inflammation med allvarlig synpåverkan. 

Många kärlrelaterade sjukdomar saknar bra behandling. För att förbättra och ta fram ny terapi studerar vi möss som på grund av introducerade genetiska modifikationer, speciell diet, eller annan behandling, utvecklar kärlrelaterad ögonsjukdom som är mycket lik den i människa. För att förstå patologin analyseras ögats olika delar vanligen enskilt vilket gör det svårt att få en helhetsbild av sjukdomsutvecklingen. För att få en mer komplett bild har vi förfinat en teknik (ljusskiktsmikroskopi, Light-Sheet Fluorescence Microscopy) som gör det möjligt att återskapa hela ögats kärlträd i tre dimensioner med mycket stor detaljrikedom. Vi kan nu analysera samtliga delar och kärlträd i ett och samma öga vilket ger ny information om hur dessa samverkar i patologiska processer. 

Den här tekniken har visat sig vara avgörande för att kunna studera musmodeller av sjukdomen Persistent Fetal Vasculature (PFV). PVF står för cirka 5% av blindhet hos barn och orsakas av att de embryonala blodkärl i ögat som normalt tillbakabildas i stället kvarstår. Vi har sett att en gen som är central i andra ärftliga kärlmissbildningar förändrar tillbakabildningen. Genom att slå ut genen i möss och samtidigt administrera olika läkemedelskandidater undersöker vi möjlig framtida behandling. Vi utvärderar i första hand läkemedel som används i kliniken för andra ändamål, vilket påskyndar eventuell behandling av patienter med kärlrelaterad ögonsjukdom.

Lars Jakobsson
Lars Jakobsson
Karolinska Institutet