Utveckling av Min Ögonhälsa: en digital plattform för patienter och vårdgivare

Glaukom är en sjukdom som drabbar synnerven och leder till synfältsbortfall. Ca 100 000 personer i Sverige lider av glaukom. Den främsta riskfaktorn för glaukom är ett förhöjt ögontryck och den enda som kan behandlas. Sedan 10 år tillbaka finns självmonitorering av ögontrycket tillgänglig inom glaukomvården. Patienter själva mäter sitt ögontryck med hjälp av en bärbar tryckmätare. Informationen som samlas in är viktig för ögonläkarens beslut om val av fortsatt vård. Metoden är beprövad och används årligen av över 150 patienter på Sankt Eriks Ögonsjukhus. 

Glaukomsjukvården har stora utmanningar med långa väntetider och ett ökande antal patienter. Tillgång till ögonvården kan vara begränsad på grund av långt avstånd till mottagningen eller restriktioner, som t.ex. under Covid-19 pandemin där uppföljning av en del glaukompatienter fick ibland glesas ut. För att erbjuda god vård trots svåra omständigheter vill vi utveckla självmonitorering av ögontrycket vidare. 

I projektet Min Ögonhälsa vill vi utveckla en digital plattform som möjliggör för glaukompatienter att utföra självmonitorering av sitt ögontryck utan fysisk hjälp av sjukvårdspersonal. Med plattformen ska patienter kunna lära sig att hantera en ögontryckmätare med hjälp av en instruktionsfilm samt överföra sina mätningar direkt till plattformen där vårdgivaren kan ta del av dem.

Genom att öka patienters delaktighet hoppas vi kunna erbjuda bättre glaukomvård oberoende av fysisk tillgång till en ögonmottagning. 

Laurence Querat
Laurence Querat
Karolinska Institutet