Fotoakustik för icke-invasiv diagnostik av temporalisarterit

Temporalisarterit är en form av kärlinflammation som påverkar bland annat tinningpulsådern. Typiska symtom inkluderar huvudvärk och feber, men tillståndet kan även leda till synförlust eller till och med död. Diagnosen ställs vanligtvis genom biopsi, där tinningskärlet opereras bort kirurgiskt och analyseras histologiskt. Denna metod, med hög specificitet men låg känslighet och potentiella risker som ansiktsnervsförlamning, har varit konventionell.

För närvarande är fotoakustik en av de mest snabbt utvecklande biomedicinska bildteknikerna. Metoden använder pulserande laserljus och detekterar optisk absorption med ultraljud, vilket ger spektral information om vävnadens molekylära sammansättning i hög upplösning. Målet med projektet är att utveckla fotoakustik för att diagnostisera temporalisarterit och undersöka om fotoakustisk avbildning kan identifiera unika spektrala signaturer i temporaliskärlen för att ställa diagnosen in vivo. Dessutom är det av intresse att undersöka om sjukdomens aktivitet kan övervakas icke-invasivt över tiden.

Först utförs experiment på mänskliga kärl ex vivo för att identifiera spektrum och utveckla tekniken. Därefter genomförs kliniska studier in vivo på patienter som genomgår temporalisbiopsi på grund av misstänkt arterit. Forskningsarbetet bedrivs i nära samarbete med forskare vid Fysiska institutionen och Biomedicinsk teknik (LTH) i Lund. En icke-invasiv diagnostisk metod för temporalisarterit skulle eliminera behovet av kirurgisk biopsi för patienten och möjliggöra övervakning av sjukdomsprogress och behandlingseffekt.

Rafi Sheikh
Rafi Sheikh
Lunds universitet