En nyckel sensor i ögat: GPR-68 (guaninnukleotid bindande protein) som "molekylär regulator" i ögats (pato-) fysiologi

Forskningsprojektet ska undersöka om GPR-68 förekommer normalt dvs alltid i ögats vävnader och om, dvs vilken funktion den har där. 

Guanin-nukleotid Bindande Protein GPR-68 är en väldigt okänt protein men har mycket intressanta egenskaper. GPR-68 har nyligen påvisats första gången immuno-histologiskt i ögat (van Setten 2023). GRP-68 är ett litet molekyl som sitter i cellernas väggarna och har mappas till kromosom 14. Först beskriven 1996, är GPR-68 en av de fyra hittills kända protonkänsliga G-proteinkopplade receptorer: GPR4, GPR65, GPR68 och GPR132. Alla uppvisar syreberoende aktivering, dvs syrehalten av omgivning styr om denna receptor fungerar eller inte. Vid olika processer som inflammation ökar syrehalten i vävnader. Därmed kan man anse GPR68 en vaktpost för protonkoncentration, vilket gör att cellerna kan svara på det omgivande pH-värde. Aktiveringen av GPR68 leder till modifiering av olika cellfunktioner och är förknippad med reglering av inflammation och ärrbildningen (fibros). Senaste publikationer visade även att GPR-68 känner av strömning kring celler och identifierade GPR68 som nödvändig och tillräcklig för mekaniskt tänjande av vävnader, s.k. skjuvspänningssvar och cellstress. Denna cell receptor kan vara en huvudaktör i den sökandes nya Attritions-modellen. I detta modell är det friktionen som styr balansen (homeostasen) på flertal ytor i ögat som hornhinnan. Den kan vara inblandat i flera normala viktiga mekanismer i ögat men kan ha även en nyckelroll i inflammatoriska reaktioner som styr många patologiska processer i ögat.     

Som preliminära resultat kunde sökanden identifiera GRP68 människans hornhinna (van Setten 2023) , synnerven och näthinnan , samt tårkörteln (van Setten 2021). 

Tack vare tilldelat forskningsanslag från ögonfonden kommer projektet kartlägger och bekräfta förekomsten av GPR-68 i olika vävnader av ögat. Undersökningar av histologiska preparat från patienter med olika ögonsjukdomar kommer att ge svar om GPR-68 har en funktion i ögat och vilka. Dessa observationer kan förändra vår modell av okulär (pato-) fysiologi då den tyder på en möjligt inverkan av GPR-68 på viktiga cellfunktioner och reglerings-mekanismer i ögat och okulära strukturer. GPR68 kan vara en viktig aktör för att upprätthålla eller återställa balansen i ögonvävnader och kan bidra till regleringen av inflammation och fibros.

Gysbert van Setten
Gysbert van Setten
Karolinska Institutet