Stamcellsbehandling av torr makuladegeneration, en bra bit på vägen att uppnå målet

Åldersförändringar i gula fläcken, gula fläcken sjukan, är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning i västvärlden hos personer över 65 års-ålder. 

Det finns två sorters gula fläcken sjuka, våt och torr, där den torra är den vanligaste (90%) och drabbar ca 2000 individer/år i Sverige. Då vår population bara blir äldre vet vi att vi kommer få en kraftig ökning av gula fläcken sjuka de närmaste åren. Vid den torra sker en skada och nedbrytning av en av näthinansceller som heter retinalapigmentepitelceller (RPE). 

Då RPE cellerna är stödceller för fotoreceptorena (är de celler som gör att vi kan se), så dör även fotoreceptorena och vilka därefter inte kan nybildas. Då gula fläcken drabbas leder det till att den centrala synen gradvis förloras och patienten får slutligen en permanent central synnedsättning. Vilket innebär att dessa individer bland annat ej kan läsa eller känna igen folksansikten. 

Idag finns ingen behandling mot torr AMD. Således kan vi i ett tidigt skede se att personen i fråga har sjukdomen och att den sakta men säker kommer försämras till att slutligen leda till centralblindhet. 

Med hjälp av stamcellsteknologi har vår forskargrupp skapat mogna RPE celler från humana embryonala stamceller med målet att i framtiden transplantera dessa till ögon hos patienter med torr AMD. Genom transplantation vill man erhålla fungerade RPE celler och förhoppnings vis stoppa sjukdomsprocessen och eventuellt slutligen även bota torr AMD. 

Hammurabi Bartuma
Hammurabi Bartuma