Regulation of retinal vasularization by the mTORC1 signalling pathway

Vi har tidigare visat att genen Lhx2 är viktig för utvecklingen av många olika organsystem inklusive ögat. Genen Lhx2 kodar för ett protein som i sin tur reglerar uttryck av andra gener och att kunna identifiera dessa gener och analysera dess funktion(er) är av yttersta vikt för att förstå den normala utvecklingsprocessen och funktionen av ögat. 

Om man ökar förståelsen för dessa processer skulle man också kunna utveckla nya behandlingsmetoder och mediciner för att behandla ögats sjukdomar i framtiden. Vi har identifierat flera gener som är kopplade till funktion av Lhx2 under ögonutvecklingen samt även etablerat en djurmodell där vi kan studera olika geners funktion i just ögonutvecklingen. 

Vi har under sista åren visat att funktionen av Lhx2 är kopplad till en intracellulär signalväg (d.v.s. hur celler svarar på yttre stimuli) som kallas mTORC1. Överaktivering av denna signalväg leder till en genetiskt sjukdom som kallas Tuberös Skleros Komplexet (allmänt förkortat TSC). Vi har tidigare visat att överaktivering av denna signalväg under ögonutvecklingen orsakar de typiska sjukdomstecknen för TSC i patienter, d.v.s. tumörbildning i näthinnan, men det leder också till nya tidigare ej beskrivna defekter i näthinnans uppbyggnad och hur synnerven kopplar upp sig till syncentra i hjärnan. 

Vi vill nu gå vidare med att förstå vilken funktion som denna signalväg har för ögats utveckling och funktion. För att förstå denna signalvägs normala funktion vill vi i detta forskningsprogram studera effekterna av att inaktivera mTORC1 under ögonutvecklingen i vår djurmodell. Vi kommer initialt att studera hur blodkärlsbildningen i näthinnan är reglerad av denna signalväg eftersom preliminära försök visar att blodförsörjningen till näthinnan är starkt påverkad i vår djurmodell.

Leif Carlsson
Leif Carlsson