Diffus reflektansspektroskopi och fotoakustik för avgränsning av tumörmarginaler

Ögonlocken är små men väldigt viktiga för ögonens hälsa och funktion. När de drabbas av hudcancer måste tumören tas bort genom att stora delar av ögonlocket opereras bort. Om man skär bort för lite kommer det finnas tumörceller kvar hos patienten och skär man bort för mycket blir det en onödigt komplicerad rekonstruktiv operation för att återskapa ett fungerande ögonlock. 

I vårt projekt använder och utvecklar vi moderna tekniker såsom diffus reflektansspektroskopi och fotoakustisk avbildning för att försöka fastställa tumörens exakta gränser på mikroskopisk nivå redan innan operationen. Förhoppningen är att vi därigenom ska kunna göra framtidens operationer mer precisa än vad som är möjligt idag.

Ulf Dahlstrand
Ulf Dahlstrand