Ny banbrytande metod kan enklare ställa diagnos vid komplicerad kärlsjukdom

Med ny laserbaserad teknik belyses kroppens vävnad av ljus med olika färger för att få den att vibrera och avge ljud, vilket man hoppas ska göra att man snabbt hittar den livshotande sjukdomen, temporalisarterit.Temporalisarterit är en inflammation i blodkärl. Orsaken är okänd men vi vet att kroppens eget immunförsvar bidrar till sjukdomen. Inflammationen kan leda till sämre blodförsörjning. Sjukdomen kan orsaka allvarliga komplikationer, om kärlen till synnerven drabbas kan den orsaka blindhet, om kärlen till hjärnan eller hjärtat drabbas, stroke eller hjärtinfarkt.Syftet med denna studie är att undersöka ovanstående population i vuxen ålder, att undersöka syn- och ögonfunktion och att undersöka näthinnans funktion och morfologi och jämföra med personer födda i normal tid. Vidare att undersöka om genomgången ROP har betydelse i vuxen ålder, samt hur ögonparametrar utvecklar sig upp i vuxen ålder. 

En snabb diagnostik är helt avgörande för att undvika komplikation eftersom behandling då kan ges snabbt. Idag krävs en liten operation där ett blodkärl från tinningsområdet tas bort för undersökning i mikroskop. Tyvärr är detta en osäker metod eftersom detta kärl inte alltid är drabbat och operationen kan leda till komplikationer, exempelvis ansiktsförlamning. 

Det behövs ett bättre sätt att diagnosticera temporalisarterit och vår förhoppning är att fotoakustiken, som är en kombination av laserljus och ultraljud ska bli framtidens metod att ställa en säker diagnos. När laserljuset träffar kärlen sker en mycket liten temperaturförändring, vilken medför en mycket liten ökning av vävnadens volym i kärlen. När detta sker bildas ljudvågor som fångas upp av en ultraljudsmottagare. 

Olika molekyler kommer att reagera olika på laserbelysningen och avge olika ljudvågor, som bildar ett slags fingeravtryck för en viss vävnad.

Vi arbetar nu med att försöka hitta ett unikt signalavtryck som kan vara typiskt för sjukdomen temporalisarterit. Lyckas detta så skulle det vara banbrytande och förhoppningen är då att man skulle kunna slippa utföra kirurgiska biopsier. Metoden skulle också kunna medföra att man kan följa sjukdomsaktiviteten under behandlingen.

I Lund finns världsunika förutsättningar för att lyckas med detta projekt eftersom det finns tillgång till den allra senaste undersökningsutrustningen, och signalerna kommer att analyseras i nära samarbete med forskare från Lunds tekniska högskola och Lund lasercenter. Det finns således mycket goda förutsättningar för projektet att lyckas.

Med fotoakustisk avbildning av blodkärl hoppas man kunna ställa diagnosen snabbare och enklare vid temporalisarterit.

Björn Hammar
Björn Hammar