Kongenital katarakt och kontaktlinser

Små barn under ca 2 år som opereras för gråstarr behöver kontaktlinser efter operationen då man måste planera för översynthet när de är små. Barnen behöver också inflammationsdämpande ögondroppar efter operationen. Vi vet inte hur kontaktlinserna påverkar upptaget av ögondroppar. Laboratoriestudier har visat att kontaktlinser blir som en reservoar för ögondropparna. Man borde i så fall minska droppandet eftersom det ger en förlängd frisättning. Inga försök på patienter finns dock publicerade och man har olika regimer till och med inom vårt land. Vi gjorde därför en pilotstudie som visade att inget upptag förekom i kontaktlinserna, vare sig av aktiv substans eller av konserveringsmedel, och ingen frisättning skedde. 

Det vi vill ta reda på med detta projekt är: Påverkar kontaktlinser barnögats upptag av ögondroppar efter gråstarrsoperation och påverkas hornhinnans yta av samtidig behandling?

Vi samlar kontaktlinser från barnen som opererats för gråstarr och som har samtidig behandling med kontaktlinser och ögondroppar. Vi analyserar i ett samarbete med KTH upptaget av aktiv substans och konserveringsmedel från ögondropparna i kontaktlinserna. Vi tittar också på hur hornhinnan påverkas av ögondropparna, vid behandling med enbart kontaktlinser, eller kontaktlinser i kombination med ögondroppar.

Det är viktigt att barnen, som har hela livet framför sig, får optimal behandling efter gråstarrsoperation, både i form av kontaktlinser och rätt mängd ögondroppar.

Maria Kugelberg
Maria Kugelberg