Utvärdering av nya anti-inflammatoriska strategier mot kärlnybildning i kornea

Vid ett flertal ögonsjukdomar, såsom åldersförändringar i gula fläcken, diabetes och vissa hornhinnesjukdomar, nybildas sjuka blodkärl som leder till läckage av vätska, svullnad och blödningar. Blodkärlen, som många gånger är mycket svåra att behandla, leder inte sällan till grav synnedsättning. Den terapi som erbjuds idag, så kallad anti-VEGF, är godkänd för behandling av nya blodkärl i näthinnan, och kan ofta ha en stabiliserande effekt på synen. Bekymret är att inte alla patienter svarar på behandlingen som måste ges regelbundet under lång tid för att ha effekt.

I tidigare studier har vi kunnat påvisa att inflammation har en viktig betydelse för nybildning av blodkärl i hornhinnan. I det aktuella forskningsprojektet har vi för avsikt att studera specifika molekyler för att aktivera anti-inflammatoriska signalvägar såsom LXR (Liver X Receptor) och PPAR (peroxisome proliferator-activated receptor). Genom att på musögon framkalla kärlnybildning med ett stygn i hornhinnan kan vi få små blodkärl att börja växa. Vi tillför sedan de molekyler vi har för avsikt att studera och värderar effekten på kärltillväxten med olika metoder. Syftet med studien är att finna nya behandlingar, ensamt eller i kombination med anti-VEGF, för att minska den skadliga effekten av de sjukliga blodkärlen på ögats synfunktion.

Neil Lagali
Neil Lagali