Populationsbaserad 25-års-uppföljning av syn och ögonfunktion hos prematurfödda barn, födda 1988-90 i Stockholms län

För tidigt födda barn har en ökad förekomst av ögonproblem. I nyföddhetsfasen kan ögat drabbas av sk prematuritetsretinopati (ROP). 

Under 1988-90 undersöktes förekomsten av ROP i en populationsbaserad studie hos för tidigt födda barn i Stockholmsområdet. Förekomsten av ROP var 40%. Barnen följdes i 3,5 år och vid 10 år jämfördes de med fullgångna barn gällande olika synfunktioner. Det förelåg en ökad förekomst av syn/ögonproblem hos de för tidigt födda, även om de inte haft ROP eller neurologisk sjukdom. 

Syftet med denna studie är att undersöka ovanstående population i vuxen ålder, att undersöka syn- och ögonfunktion och att undersöka näthinnans funktion och morfologi och jämföra med personer födda i normal tid. Vidare att undersöka om genomgången ROP har betydelse i vuxen ålder, samt hur ögonparametrar utvecklar sig upp i vuxen ålder. 

Arbetsplanen är att individerna från 10-årsstudien lokaliseras och tillfrågas om att delta i studien. De som accepterar undersöks med synskärpa, samsyn, kontrastseende, synfält, ögats brytning, elektroretinogram (ERG), optical coherence tomograohy (OCT), samt en visuell perceptionstest. 

Det saknas populationsbaserade ögonstudier om för tidigt födda individer i vuxen ålder som screenats för ROP i neonatalperioden. Därför kommer studien ge ny kunskap om ögonfunktion och näthinnans morfologi i denna grupp, samt om utvecklingen över tid inom gruppen av för tidigt födda. 

Eva Larsson
Eva Larsson