Ny OCT (Optical Coherence Tomography) teknik i kombination med elektrofysiologi vid olika näthinne (retinala) sjukdomar

Hur kan  OCT (Optical Coherence Tomography) teknik förbättra uppföljning av behandling vid våt gula fläcken sjukdom och ersätta annan diagnostik vid Klorokin maculopati. 

Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är den vanligaste orsaken till blindhet i industrialiserade länder. Patienter som får behandling av våt AMD med anti-VEGF registreras i Svenska Makularegistret (SMR) som är ett nationellt kvalitetsregister. Fram till den siste december 2016 omfattade registret totalt 26500 patienter (31298 ögon) och totalt 259888 behandlingar. Detta ger oss stora möjligheter att analysera hur faktorer som ålder, antal injektioner, läkemedel mm. påverkar behandlingsresultatet.

Sedan 1954 vet vi att att klorokinfosfat och hydroxyklorokinfosfat i höga doser är toxiskt för retina. Tidig patologi är svår att upptäcka, något som är viktigt eftersom tidiga förändringar i gula fläcken är reversibla. Med Elektroretinografi (ERG) har vi möjlighet att göra detta, en teknik som dock är kostsam och tidskrävande. Vi kommer nu testa om ny, enkel OCT teknik kan ersätta ERG.

  • Analys av Registerdata (Svenska Macula Registret) för att kartlägga hur många som får en visusförämring till <0.1 inom 2 års tids behandling med anti-VEGF. Korrelation till riskfaktorer som ålder, kön, antal injektioner, typ av läkemedel.
  • Kartlägga förekomsten av utveckling till geografisk atrofi, vilket görs via kvalitativ granskning av  OCT och OCT-A bilder (OCT-angiografi), hos patienter med våt AMD som under behandling med anti-VEGF får en synförsämring till visus ≤ 0,1. Subanalys av studie ovan.
  • Kan ny OCT teknik (OCT-A) ersätta el
Monica Lövestam Adrian
Monica Lövestam Adrian