Optimering av periorbital tumörkirurgi genom nya icke-invasiva avbildningstekniker

Syftet med projektet är att använda unik forskningsinfrastruktur och toppmodern mätteknik för att optimera tumörkirurgi i ögonområdet. Vi utvärderar blodcirkulation i lambåer vid traditionella operationstekniker så som tarsokonjunktivallambåer och därefter implementerar vi nya operationstekniker som är enklare och kräver färre ingrepp. 

I samarbetet med forskare på Lunds tekniska högskola utvecklar vi dessutom nya tekniker (spektroskopi och fotoakustik) för att mäta blodcirkulationen vid rekonstruktiv kirurgi samt detektera tumörgränserna före kirurgi.

Malin Malmsjö
Malin Malmsjö