Komplikationer till diabetesretinopati och nya former av ärftliga recessiva näthinnesjukdomar

Jag är docent vid Lunds Universitet och arbetar även som kliniker och ögonforskare i Saudi Arabien. I Saudi Arabien finns ovanligt hög förekomst av okontrollerad diabetes och kusingifte vilket ger unika möjligheter att studera komplikationer till diabetesretinopati samt ärftliga recessiva näthinnesjukdomar.

Frågeställningar: 

Kan man behandla glaskroppsblödning med anti-vascular endothelial growth factor (VEGF) injektioner intraokulärt, i stället för kirurgi, med lika goda, eller rentav bättre resultat? Vilken typ av laserbehandling är mest effektiv som behandling för diabetes makulaödem? Vilkar riskfaktorer finns för diabetisk traktionsavlossning? Vilka nya genförändringar ligger bakom vissa specifika recessiva ärftliga näthinnesjukdomar?  

Arbetsplan: Huvudsakligen retrospektiva studier med några valda prospektiva kliniska och genetiska tester. Utföres huvudsakligen vid KKESH.

Betydelse: 

Förbättrat omhändertagande av patienter med olika former av komplikationer till diabetesretinopati, ökad förståelse för samband mellan genotyp och fenotyp vid recessiva ärftliga näthinnesjukdomar.

Patrik Schatz
Patrik Schatz