Identification and functional characterization of genes involved in eye development

 

Ögat är ett mycket komplext sinnesorgan som bildas från åtminstone tre olika embryologiska vävnader i en strikt koordinerad process under fosterutvecklingen och som kontrolleras av många arvsanlag (gener). Mutationer i dessa gener kan påverka hur ögat utvecklas, dess struktur och funktion, förändringar som kan leda till olika ögonsjukdomar, som t ex olika brytningsfel, högt ögontryck, åldersförändringar i gula fläcken, grön starr etc.

I det här projektet undersöker vi familjer med ärftliga ögonförändringar och med genetiska metoder identifierar vi vilka gener som är förändrade hos drabbade. Vi använder moderna undersökningsmetoder av den mänskliga arvsmassan (sk nästa generations sekvensering). Tidigare har vi hos tunisiska familjer identifierat ett arvsanlag, PRSS56, som i muterad form orsakar  mikroftalmi (förkrympta ögonglober) som ger kraftiga synfel eller blindhet och ibland också ökat vätsketryck i ögat, med glaukom som följd. För att studera funktionen hos arvsanlaget använder vi oss av en djurmodell, zebrafisk, där förändring av PRSS56 genen ger samma defekt, mikroftalmi, som hos de drabbade familjerna. Hos andra tunisiska familjer med kusingifte har vi helt nyligen identifierat två kandidatgener för en defekt i ögats utveckling, kolobom, som bl a associerats med näthinneavlossning och som vi kommer att konfirmera och karakterisera bl a hos zebrafisk. 

En förståelse för de bakomliggande mekanismerna för ögats utveckling och orsakerna till uppkomst av vissa ögonsjukdomar, kommer att påverka möjligheterna att sätta in tidig behandling och på sikt också att utveckla nya läkemedel och behandlingsstrategier.

Peter Söderkvist
Peter Söderkvist