Information om aktuella forskningsprojekt med stöd från Ögonfonden 2022

Information om aktuella forskningsprojekt med stöd från Ögonfonden 2022 Maria Thereza Perez – docent, Lunds universitet, oftalmologi – Lund; styrelseledamot, Ögonfonden