Rehabilitering – förutsättningen för ett bra liv

Stig Larsson ersätter Maria Thorstensson, ordförande i Synskadades Riksförbund Skåne