Samtal med Ögonfondens ambassadör Sven-Bertil Taube

Moderator Anna Olofsson.