Synskadades organisering för bättre vård och ökad delaktighet

Stig Larsson