Barnglaukom

2250 SEK

1. Att bilda ett svenskt nätverk för barn med glaukom för att öka information och stöd till familjen.

2. Verka för en central, snabb uppföljning och behandling för alla i landet.

3. Finansiellt stöd gällande egenkontroller ex inköp av Icare home.

4. Årligt stipendium till forskare inom barnglaukom både grundforskning och olika behandlingsalternativ.