Ögonkomplikationer vid juvenil artrit

700 SEK

Vår dotter lider av juvenil artrit. Hon insjuknade strax innan 2 års ålder. Hennes huvudsakliga besvär är återkommande iriter. Dessa upprepade iriter har nu orsakat grön starr!

Vi vill att det ska forskas mer kring barnreumatism och dess påverkan på ögonen. Förebyggande vård, utveckla behandling när man är drabbad och förhindra ytterligare komplikationer vid så som både grå- och grön starr.