Stöd forskningen - förändringar i gula fläcken (AMD) - en insamling till minne av Göte Persson

11140 SEK

Det här är en insamling som syftar till att stödja och främja forskningen för mer långsiktiga behandlingsformer för sjukdomar i gula fläcken (AMD) och för glaukom (grön starr).
Insamlingen har skapats till minne av Göte Persson som drabbades av förändringar i gula fläcken (AMD) då han närmade sig sjuttioårsåldern. Även Götes mamma och syster drabbades av förändringar i gula fläcken (AMD). I dag finns ingen effektiv behandling mot de torra förändringarna i gula fläcken (AMD). Vi hoppas forskningen kan leda till att färre blir drabbade och fler kan få hjälp.

V a r m t t a c k
till dig som hjälper till att öka kunskapen om och stödjer forskning om förändringarna i gula fläcken (AMD).

Vänligen,
Karin med söner, svägerskor och barnbarn.