STÖD GLAUKOMFORSKNINGEN - en insamling till minne av Johan Holmlund

3000 SEK

Det här är en insamling som syftar till att stödja och främja forskningen om glaukom.
Insamlingen har skapats till minne av Johan Holmlund som drabbades av glaukom då han närmade sig sjuttioårsåldern.

GLAUKOM, grön starr, är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och skadar synfältet. Det är näthinnans nervtrådar som förstörs, och ger upphov till en långsamt ökande skada i synnerven under loppet av månader och år. Men man vet inte exakt vad glaukom beror på. Ögontrycket har betydelse, men är inte hela förklaringen och det behövs mer kunskap och forskning om glaukom.

V a r m t t a c k
till dig som hjälper till att öka kunskapen om och stödjer forskning om glaukom.

Vänligen,
Johans familj - Anna-Lisa, Maria och Stefan med familjer