Wilmas ROP-fond

1360 SEK

Vår dotter Wilma har drabbats av en ögonsjukdom som kan bildas hos för tidigt födda barn, s k prematuritetsretinopati (ROP). I Wilmas fall gick sjukdomsförloppet väldigt långt och hon är idag blind på båda ögonen, trots laserbehandling och kirurgiska ingrepp.


Vi vill med denna insamling samla in medel för att stötta forskningen kring ROP, så att barn som föds för tidigt inte ska behöva drabbas av denna hemska ögonsjukdom. Forskningen har kommit långt med det förebyggande arbetet, men utmaningen framöver är att förstå exakt vilka faktorer som styr bildandet av denna ögonsjukdom och där finns fortfarande mycket att forska på, så stöd gärna denna insamling!

Mvh Hedvig & Christoffer, föräldrar till Wilma