Ögats dag 10 okt 2013 - Ögonfonden - teaser

Ögonfonden, i samarbete med olika representanter för läkemedelsindustri och andra aktörer som har anknytning till ögonsjukvård, uppmärksammade Ögats dag den 10 oktober på Norra Latin i Stockholm. Syftet var att belysa behovet av ytterligare forskning samt att lyfta fram faktiska framgångar inom ögonsjukvården med målet att öka resurser till ögonforskning och ögonsjukvård.

 

I programmet ingick föreläsningar om diabetes och glaukom (grönstarr), paneldiskussion om forsknings- och ögonsjukvårdsvillkor, utdelning av stipendier och forskningsanslag och frågestund. Moderator: Sverker Olofsson.