Identifiering av tidiga faktorer som förutsäger ögonsjukdom hos för tidigt födda barn

Chatarina Löfqvist, docent, Institutionen för vårdvetenskap, Göteborgs universitet