Strukturella förändringar och signalvägar hos patienter med aniridi-relaterad keratopati

Fatima Pedrosa Domellöf, professor, Institutionen för kliniska vetenskaper, Umeå universitet