Monitorering av retinala förändringar hos patienter med Alzheimers sjukdom

Malin Wennström, forskare, Medicin och hälsovetenskap, Lunds universitet